Davčno svetovanje na kmetiji

Davčno svetovanje se pojavlja na vseh nivojih in področjih podjetja. Je nujno, ne glede na to, ali se računovodstvo v celoti ali deloma vrši pri izvajalcu. Poslovanje ima davčne posledice tako za podjetje kot tudi za fizične osebe, povezane z njim. Naša naloga je, da, v kolikor je interes lastnikov in/ali managementa, upoštevamo davčne posledice za vse udeležence in poiščemo najustreznejšo rešitev. Čeprav je poudarek na predvidevanju poslovanja in davčnih posledicah le-tega, naročnike zastopamo tudi pred davčnimi organi v primeru inšpekcijskih pregledov in jim pomagamo tekom postopka inšpiciranja in v nadaljnjih postopkih. Davčno svetovanje kot bistvena sestavina našega dela je vedno prisotno, obseg pa je sorazmeren s potrebami naših naročnikov. (storitve prilagodimo potrebam naročnikov)

Preventivni davčni pregledi: Včasih niste prepričani ali so vaše poslovne knjige v celoti vodene v skladu s predpisi. S pomočjo preventivnega pregleda lahko v relativno hitrem času ugotovimo pomanjkljivosti in posredujemo napotke za njihovo odpravo. V okviru pregleda lahko najdemo tudi možnosti za izboljšanje poslovanja.

Izdelava izvedenskih mnenj s področja računovodstva in davkov: kot strokovnjaki s področja računovodstva in davkov vam lahko izdelamo tudi izvedensko mnenje, povezano s tem področjem - na primer preverimo pravilnost obračuna plače in/ali drugih prejemkov, izračunamo zamudne obresti, ocenimo vrednost poslovnih dogodkov, stroškov, prihodkov, dobička in podobno.